26. oktober 2020

Kunder vil ikke betale for rod og spildtid

 

Husk at få ryddet op i produktionen.

Når du har travlt og ”drifter derudaf,” så er det ofte en udfordring at få ryddet op og få gjort rent på værkstedet. Men der kan være gode penge i at rydde op og holde styr på værktøjet og materialelageret.

Hvor meget tid går der med at lede efter værktøjet og de rigtige materialer, når du skal starte på en ny opgave? Og har du de rigtige informationer og tegninger? Her er det en god ide at lave nogle standarder for oprydning og rengøring samt standarder for placeringen af det værktøj, der skal anvendes.

Det løfter ofte arbejdsglæden, når du har en pæn og ryddelig fabrik, og når kunderne kommer på besøg, er det en større glæde at vise virksomheden frem.

Det er også medvirkende til at minimerer arbejdsskader, når der er ryddeligt Der er f.eks. ikke emner og varer, der er placeret uhensigtsmæssigt i gangarealer – eller ledninger man falder over.

Standard for rengøring

Det er altid en god ide at involverer medarbejderne i rengøringen. Aftal hvilken rengøringstandard, der skal være på virksomheden. Hvis medarbejderne har deres eget arbejdsområde er det ofte deres ansvar at holde det område rent, som aftalt, men er der områder der er fælles, skal der aftales hvor meget der skal rengøres når man forlader det så ikke det den medarbejder der kommer og skal bruge næste gang, der skal starte med at gøre rent. Lav en standard for hvordan arbejdsområdet afleveres.

Samtidig med er det en rigtig god ide at have faste pladser til det værktøj, der skal bruges til de enkelte arbejdsprocesser. Sorter værktøjet og hjælpeværktøjer, gem det der skal bruges til denne proces, og læg de værktøjer, der ikke er brugt f.eks. de sidste 4 uger, i en palle. Når du har været alle processer igennem, er denne palle ofte fyldt.

Hæng op

Det er en god ide at gøre det værktøj, der skal bruges, synligt. Køb nogle tavler og hæng værktøjet op. Tag et billede af den opdaterede tavle – og hæng op i det ene hjørne af tavlen. Væk med skuffer, hvor man lægger alt det man ikke lige ved hvor man skal gøre af. Gør plads til tegninger og arbejdsinstruktioner, hvis de ikke er digitale endnu.

Køb nyt

Køb nyt værktøj de steder der mangler, så medarbejderne ikke flytter værktøjet rundt.

Hvis du har faste steder, du altid klipper, bukker og svejser, eller du har en laserskærer, revolverstanser eller svejserobot, bruger du ofte det samme værktøj i de områder.

Kunderne vil ikke betale for at medarbejderne leder efter værktøjet. Det handler om at bruge tiden på det, der skaber værdi for dine kunder. Det er det eneste, de vil betale for.

Edward Lorentzen

Industrikonsulent

TEKNIQ Arbejdsgiverne