23. november 2020

Har du talt med dine medarbejdere – om arbejdsmiljøet?

Af Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

lal@tekniq.dk

Det giver god mening, at give arbejdsmiljøarbejdet et årligt eftersyn på lige fod med alle andre indsatser og forretningsområder i virksomheden.

Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle arbejdsgivere afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Den skal foretages sammen med medarbejderne. Hvis man har en arbejdsmiljøorganisation, skal den foretages her. Den årlige drøftelse skal dokumenteres skriftligt. Så det er vigtigt at få skrevet et referat af samtalen. Det kan eksempelvis være i form af en liste med de aftaler der skal sættes ind over for i det kommende år.

Lovgivningen stiller krav om, at I ved drøftelsen:

 

·        Tilrettelægger indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år

·        Fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå

·        Vurderer, om det foregående års mål er nået

·        Fastlægger mål for det kommende års samarbejde

·        Drøfter, om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

Det vil sige at der både skal ses tilbage på året der er gået og lægges planer for det kommende år. Der skal laves en status for, hvordan I har arbejdet sammen omkring arbejdsmiljø. Og en status over hændelser. Hvis I har haft besøg af Arbejdstilsynet, skal det også være en del af mødet.
Ved at se tilbage får I mulighed for at tale om de episoder, der har været.  Sammen kan ledelse og medarbejdere forbedre den måde, I tacklede de forskellige ting på. Det kan være, at der er nogle hjælpemidler, der skal skiftes ud eller instruktioner, der skal tilrettes.

Se fremad

Så skal samtalen også se fremad. Der skal tages en snak om hvad I gerne vil med jeres arbejdsmiljøarbejde i det kommende år.

Det kan nogle gange være svært at tage en snak om det fremtidige arbejdsmiljøarbejde, hvis alt bare fungerer i hverdagen – og der ikke sker ulykker i virksomheden. Så foreslår jeg, at I tager en snak om, hvorfor det faktisk går så godt.  Hvad er det, der fungerer for jer. Det kan også være en god ide at tale om, hvordan håndværkere på besøg modtages og instrueres til jeres regler omkring arbejdsmiljø. Eller hvordan I kan bruge det gode arbejdsmiljø som signal og promovering over for kunder og samarbejdspartnere af, at I har styr på tingene. Det er vigtigt at tage en drøftelse af situationer eller forhold, der evt. kunne give anledning til en ulykke. Det kan være, at der for ofte er rod på lageret, eller at værnemidler er placeret forkert i forhold til, hvor de skal bruges. Det kan også være, at et initiativ i det kommende år er at genopfriske instruktioner, så arbejdsopgaver udføres sikkert.

Der er krav til, at man skal drøfte, om der er nok viden i virksomheden til at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt godt arbejdsmiljø. Måske er der brug for at vide mere om vurdering og håndtering af jeres farlige kemi og de processer, hvor der dannes farlige stoffer. Formålet med den snak er at gøre virksomheden klar til at kunne løse eventuelle problemer, hvis de opstår. På den måde kan der arbejdes med forebyggelse.

Selvom det kan virke tungt at skulle tage en årlig drøftelse, så giver det god mening, at arbejdsgiver og medarbejdere tager tid til tale sammen. Og på et møde, der kun handler om arbejdsmiljø. For mødet og diskussionen er med til at sikre, at arbejdsmiljøet udvikler sig positivt og at eventuelle udfordringer løses i fællesskab.