26. oktober 2020

Har du taget den årlige drøftelse af arbejdsmiljø med medarbejderne?

Som arbejdsgiver har man pligt til at sørge for at samarbejdet i virksomheden om arbejdsmiljø fungerer og er levende i hverdagen. Har din virksomhed under 10 ansatte, er der ifølge lovgivningen ikke krav om at oprette en arbejdsmiljøorganisation. Medarbejderne skal derfor ikke vælge en arbejdsmiljørepræsentant mellem sig. Det betyder, at arbejdsgiveren skal tage initiativ til at have direkte dialog med og løbende kontakt til medarbejderne om sikkerheds- og sundhedsemner.

Den bedste måde at sikre et godt arbejdsmiljø, er at være forberedt på hvad der kan ske, at tænke over om der er risici forbundet med de arbejdsopgaver, der udføres, og hvad der skal til for at sikre at ulykker og hændelser ikke opstår. Samtidigt er det vigtigt at medarbejderne er instrueret i at udføre deres arbejdsopgaver sikkerheds- og sundhedsmæssigt rigtigt. Det er arbejdsgiverens forpligtelse at sørge for dette – og at føre tilsyn med at arbejde udføres som aftalt, også med arbejdsmiljøbrillerne på.

Arbejdsgiveren skal årligt tage initiativ til at tage en drøftelse med medarbejderne omkring arbejdsmiljø. Drøftelsen skal med udgangspunkt i en status for året give mål for det kommende års samarbejde. Denne drøftelse skal være skriftlig, og Arbejdstilsynet kan bede om at se den, hvis de kommer på tilsyn.

I alle virksomheder med ansatte skal der udarbejdes en Arbejdspladsvurdering (APV). Den skal arbejdsgiveren udarbejde sammen med de ansatte. APV’en udpeger eventuelle opmærksomhedspunkter, der skal arbejdes videre med. Det kan være udfordringer omkring svejsning i rustfrit stål, hvor medarbejderne skal have større kendskab til, hvordan personlige hjælpemidler anvendes for ikke at blive udsat for farlig røg. En APV skal opdateres hvert 3. år – eller hvis der sker ændringer i virksomheden. Det kan være, hvis der fx anskaffes en ny maskine eller udsugningsanlæg.

At arbejde med kemiske stoffer kan være farligt. Derfor skal der for alle kemiske produkter i virksomheden udarbejdes en kemisk risikovurdering. Den skal afgøre hvordan medarbejderne skal arbejde sikkert med produktet – og hvilke værnemidler, de evt. skal bruge. Det er vigtigt at have fokus på risikovurderingerne. Arbejdstilsynet har en særlig tilsynsindsats i metalvirksomheder i efteråret 2020 med særligt fokus på kemi og ergonomi. Derfor opfordrer vi til, at I er forberedte på at tilsynsmedarbejderne vil spørge ind til og vil bede om at se jeres kemiske risikovurdering ved et evt. tilsyn

TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer til, at man som arbejdsgiver tager initiativ til at tage den årlige drøftelse med medarbejderne netop nu, hvor 2020 går ind i sidste kvartal. Hvis det er lang tid siden, I har arbejdet med jeres APV, så kan det være en god ide at genbesøg den og tjekke, om den er opdateret og handlingspunkter er sat i gang.

Lone Alstrup

Arbejdsmiljøkonsulent

TEKNIQ Arbejdsgiverne