20. november 2020   |   Ekspertklumme

Godt tilbud: Rentefrit lån fra staten

Thomas Baagøe,

statsautoriseret revisor

BDO’s branchegruppe for industri

tbt@bdo.dk

 

De mindre og mellemstore virksomheder, som ikke gjorde brug af tilbuddet fra i maj om et momslån, får nu en ny mulighed. De tilbudte lån er ganske attraktive i den forstand, at de er rentefrie samt ydes uden krav om sikkerhedsstillelse, og uden at der skal betales stiftelsesomkostninger.

 

En lille virksomhed, der i marts har indbetalt 350.000 kr. i moms, kan formentlig opnå en rentebesparelse på ca. 18.000 kr. før skat ved nu at låne et tilsvarende beløb i et år.

En mellemstor virksomhed, der i marts har indbetalt 1,5 mio. kr. i moms, kan nu rentefrit låne et tilsvarende beløb. Det vil kunne give en rentebesparelse på omkring 75.000 kr. før skat, hvis låneprovenuet indsættes på en kassekredit, hvor der betales 5 procent pr. år i rente af et negativt indestående. Man skal dog være opmærksom på, at der vil ske modregning, hvis virksomheden har restancer eller er under rekonstruktion.

Beskeden interesse for tilbuddet i første omgang

I begyndelsen af maj måned sendte Skattestyrelsen et brev ud til cirka 300.000 mindre og mellemstore virksomheder med tilbud om et rentefrit lån. De små virksomheder, der betaler moms på halvårsbasis, blev tilbudt et lån svarende til den moms, som de i marts havde betalt for andet halvår af 2019. De mellemstore virksomheder, der betaler moms kvartalsvis, blev tilbudt et lån svarende til deres momsbetaling for fjerde kvartal af 2019.

Endelig blev de virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4 – herunder læger, tandlæger, fysioterapeuter, visse vognmænd, bedemænd og undervisere – tilbudt et rentefrit lån svarende til en fjerdedel af deres lønsumsafgift for 2019 eller den acontobetalte lønsumsafgift for første kvartal af 2020.

Den samlede låneramme udgjorde et beløb på hele 35 mia. kr., men overraskende nok var der kun beskeden interesse for muligheden. Skattestyrelsen endte med kun at udbetale omkring 7 mia. kr., hvilket svarer til 20 procent af det mulige.

Staten åbner op for en ny omgang

Som en del af den seneste hjælpepakke til corona-ramte virksomheder er det altså ifølge et nyt lovforslag besluttet at åbne for adgangen til ansøgninger om rentefrie momslån igen.

Samtidig udskydes fristen for tilbagebetaling af lånene fra den 1. april 2021 til den 1. november 2021. Det gælder både for de allerede bevilgede lån og for de nye lån.

De lån, der kan bevilges, er de samme som i foråret. Altså de beløb, der blev indbetalt i moms og lønsumsafgift i foråret. Virksomheder, der allerede har fået bevilget lån, kan derfor ikke søge igen. Der er åbnet for ansøgninger den 17. november 2020, og der kan søges til og med den 18. december 2020.

Læs mere her: https://www.sktst.dk/aktuelt/pressemeddelelser/nu-kan-virksomheder-igen-optage-rentefrie-momslaan-gennem-skattestyrelsen/